GenLight A comperhensive platform for analysis using biotechnology
Број на производи што ги нудиме
825000 +

Како претставници на 4 реномирани меѓународни компании, Генлајт Хемикалии ви нуди комплетно портфолио на реагенси, хемикалии, антитела, китови, потрошни материјали и опрема за потребите на вашата лабораторија. Со портфолио на хемикалии кое опфаќа повеќе од 850 000 производи, ние ви нудиме комплетно решение за потребите на вашата лабораторија. Наша специјалност се и специјални реагенси како јаглеродни нанотуби, квантни точки, нанокристали, и друг вид наноматеријали.

 

 

 

 

Sisco Research Laboratories (SRL) е основана во 1975 за да ги задоволи барањата на пазарот за хемикалии кои се користат за аналитички цели. Денес, компанијата произведува и нуди портфолио од околу 11400 производи, со различен степен на чистота, и секакви стандардни големини на пакување. Овие сертифицирани хемикалии со висок квалитет се нудат и во различни количини за различни производствени единици од различни индустрии, универзитети и институции за истражувања.

SRL ги синтетизра сите продукти во стаклени садови, садови со стаклена постава, во садови од нерѓосувачки челик или политетрафлуороетилен (PTFE), во зависност од продуктот кој се синтетизира, со цел заштита на продуктите од јони, метални или други контаминанти. Погоните во кои се произведуваат овие комплексни хемикалии и биохемиски продукти, се одобрени од FDA и се водат според правилата и препораките од cGMP (current Good Manufacturing Practice).

Компанијата поседува сертификати ISO, FDA, GMP и CE за системот за управување и опсегот на продукти кои се користат за аналитички истражувања, и производството на китови, фармацевтски продукти, дијагностички продукти и вакцини.

 

 1.  Research & Laboratory Chemicals
 2. Nanopowders & Carbon Nanotubes (CNT's)
 3. Dehydrated Culture Media Products
 4. BioLit (DNA & Protein Tools and Kits)

 

Labbox е создадена во 2005 година со идеа да нуди лабораториски материјали, да вржи брза испорака, и да нуди одлична грижа за клиентите. Во март, 2006 година компанијата започнува со претставување на првиот каталог во Шпанија, со 10 страни и 200 референци за стаклена лабораториска опрема (лабораториска стакларија)(чаши, колби, пипети, епрувети итн.). Денес Labbox нуди повеќе од 4500 референци за лабораториски материјали, потрошен материјал, опрема и хемикалии, преку мрежа на дистрибутери во повеќе од 50 земји.

 

 1. Reagents and chemical products
 2. Cell culture
 3. Molecular biology
 4. Microbiology and pathology
 5. Microscopes
 6. Refrigeration and cryogenization
 7. General labware
 8. Volumetric labware
 9. Liquid handling
 10. Jointed glassware and accessories
 11. Flitration, separation and concentration
 12. Metalware and laboratory tools
 13. Bottles and containers
 14. Chromatography
 15. Centrifugation and test tubes
 16. Balances
 17. Stirrers and accessories
 18. Thermoregulation, combustion and calcination
 19. Water analysis
 20. Measurement instruments and instrumental techniques
 21. Furniture
 22. Protection equipment
 23. Hygiene and cleaning

Хемикалиите, антителата, рекомбинантните протеини, медиумите за култивирање на клетки и реагенсите за молекуларна биологија се потребни во секаков вид истражувања, за научни, биотехнолошки, дијагностички и фармацевтски цели. Како локален дистрибутер на USBio, Генлајт ви нуди огромно портфолио на реагенси кои се достапни во пакувања со различни големини. Меѓу клиентите на оваа компанија се вбројуваат некои од водечките фармацевтски и биотехнолошки компании во САД и пошироко.

 

 1. Antibodies
 2. Biochemicals
 3. Biologicals
 4. Cell Culture Media
 5. Molecular Biology
 6. Kits & Assays
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia
sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
GenLight A comperhensive platform for analysis using biotechnology
Број на производи што ги нудиме
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
GenLight Сеопфатна платформа за биотехнолошки анализи
Број на производи што ги нудиме
825000 +

Како претставници на 4 реномирани меѓународни компании, Генлајт Хемикалии ви нуди комплетно портфолио на реагенси, хемикалии, антитела, китови, потрошни материјали и опрема за потребите на вашата лабораторија. Со портфолио на хемикалии кое опфаќа повеќе од 850 000 производи, ние ви нудиме комплетно решение за потребите на вашата лабораторија. Наша специјалност се и специјални реагенси како јаглеродни нанотуби, квантни точки, нанокристали, и друг вид наноматеријали.

GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
Број на производи што ги нудиме
825000 +
Сеопфатна платформа за биотехнолошки анализи
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET