GenLight Лабораторија за контрола на биохемиски и микробиолошки квалитет на храна и пијалоци

 

Лабораторија за контрола на биохемиски и микробиолошки квалитет на храна и пијалоци Генлајт ви ja нуди најдобрата научна инфраструктура и услуги за задоволување на сите законски барања за контрола на квалитет на производствени процеси и крајни производи во прехранбената индустрија. Во Генлајт применуваме стандардизирани методи за тестирање и анализа со кои вие низ време можете да ги следите критичните точки во производство. Со нашиот докажан систем за имплементирање на практики за континуирано подобрување, ние можеме да ви помогнеме да воспоставите и одржите висок степен на контрола на квалитет на производите и услугите кои ги нудите. Дополнително, на долгорочните партнери им нудиме и консултантски услуги за оптимизација на процесите во оперативниот менаџмент, стандардизација на производството, и идентификација на критични контролни точки. Контрола на биохемиски квалитет Контрола на микробиолошки квалитет Развој на производи од прехранбената индустрија Консултантски услуги за оптимизација на оперативни процеси, стандардизација на производство и идентификација на критични контролни точки
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia
sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
GenLight Лабораторија за контрола на биохемиски и микробиолошки квалитет на храна и пијалоци
Лабораторија за контрола на биохемиски и микробиолошки квалитет на храна и пијалоци Генлајт ви ja нуди најдобрата научна инфраструктура и услуги за задоволување на сите законски барања за контрола на квалитет на производствени процеси и крајни производи во прехранбената индустрија. Во Генлајт применуваме стандардизирани методи за тестирање и анализа со кои вие низ време можете да ги следите критичните точки во производство. Со нашиот докажан систем за имплементирање на практики за континуирано подобрување, ние можеме да ви помогнеме да воспоставите и одржите висок степен на контрола на квалитет на производите и услугите кои ги нудите. Дополнително, на долгорочните партнери им нудиме и консултантски услуги за оптимизација на процесите во оперативниот менаџмент, стандардизација на производството, и идентификација на критични контролни точки. Контрола на биохемиски квалитет Контрола на микробиолошки квалитет Развој на производи од прехранбената индустрија Консултантски услуги за оптимизација на оперативни процеси, стандардизација на производство и идентификација на критични контролни точки
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
GenLight Лабораторија за контрола на биохемиски и микробиолошки квалитет на храна и пијалоци
Генлајт ви ja нуди најдобрата научна инфраструктура и услуги за задоволување на сите законски барања за контрола на квалитет на производствени процеси и крајни производи во прехранбената индустрија. Во Генлајт применуваме стандардизирани методи за тестирање и анализа со кои вие низ време можете да ги следите критичните точки во производство. Со нашиот докажан систем за имплементирање на практики за континуирано подобрување, ние можеме да ви помогнеме да воспоставите и одржите висок степен на контрола на квалитет на производите и услугите кои ги нудите. Дополнително, на долгорочните партнери им нудиме и консултантски услуги за оптимизација на процесите во оперативниот менаџмент, стандардизација на производството, и идентификација на критични контролни точки. Лабораторија за контрола на биохемиски и микробиолошки квалитет на храна и пијалоци Контрола на биохемиски квалитет Контрола на микробиолошки квалитет Развој на производи од прехранбената индустрија Консултантски услуги за оптимизација на оперативни процеси, стандардизација на производство и идентификација на критични контролни точки
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET
Генлајт ви ja нуди најдобрата научна инфраструктура и услуги за задоволување на сите законски барања за контрола на квалитет на производствени процеси и крајни производи во прехранбената индустрија. Во Генлајт применуваме стандардизирани методи за тестирање и анализа со кои вие низ време можете да ги следите критичните точки во производство. Со нашиот докажан систем за имплементирање на практики за континуирано подобрување, ние можеме да ви помогнеме да воспоставите и одржите висок степен на контрола на квалитет на производите и услугите кои ги нудите. Дополнително, на долгорочните партнери им нудиме и консултантски услуги за оптимизација на процесите во оперативниот менаџмент, стандардизација на производството, и идентификација на критични контролни точки. Контрола на биохемиски квалитет Контрола на микробиолошки квалитет Развој на производи од прехранбената индустрија Консултантски услуги за оптимизација на оперативни процеси, стандардизација на производство и идентификација на критични контролни точки Лабораторија за контрола на биохемиски и микробиолошки квалитет на храна и пијалоци
Лабораторија за контрола на биохемиски и микробиолошки квалитет на храна и пијалоци
GenLight LLC (Genlajt DOOEL) St. 852, no. 58, Skopje, North Macedonia sales@genlight.mk +389 (0)2 2551 077 Monday - Friday 09:00 - 17:00 CET