GenLight

ISO 17025 акредитирана лабораторија, регистриран производител на реагенси согласно ISO 13485 и дистрибутер на реагенси, опрема и лабораториски материјали.

ISO 17025 Акредитирана лабораторија

Услуги за аналитичко тестирање на храна, вода и фармацевтски производи

  • Контрола на квалитет на биохемиски параметри
  • Тестирање на микробиолошки состав и профил
  • Развој на нови производи
  • Оптимизација на оперативни процеси, стандардизација на производ и идентификација на критични контролни точки

Готови подлоги и реагенси за микробиологија

Производство согласно ISO 13485 на сеопфатни решенија за микробиолошка контрола од суровина до краен производ во прехрамбената, фармацевтската индустрија и за истражувачка примена.

GenLight е застапник на светски познати производители во Македонија

Клуч на рака пристап за воведување на процесни контроли и секаков вид аналитички методи со решенија за опрема, регенси, потрошни материјали, потребна обука и одржување.

Истражи го нашето портфолио