За безбедна убавина

Научна експертиза за обезбедување на безбедни и ефикасни козметички производи.

Генлајт е ISO 17025 акредитирана лабораторија што ги нуди сите потребни лабораториски анализи на козметички производи, меѓу кои анализи за стабилност на производот, микробиологија, ефикасност на презервација, УВ отпорност, иритација и сензитизација на кожа. Во нашата најсовремена лабораторија со искусен тим на експерти, можете да ги задоволите сите регулаторни барања на меѓународниот пазар и да воспоставите современо производство за осигурување на безбедноста на вашите клиенти. Контактирајте не лично, преку маил или телефон за да дознаете повеќе.

Генлајт за козметичката индустрија:

Усогласеност со ЕУ регулативата за козметика (EC No. 1223/2009) |Безбедност и ефикасност на козметички производи | Формулација

Лабораториски анализи
 • pH
 • Бензоева киселина
 • Сорбинска киселина
 • Органохлорни пестициди
 • Тешки метали
 • Дерматолошки ,,фластер‘‘ тестови
 • Тест за издржливост при загадување
 • Тестови за стабилност и компатибилност на производ
 • Стабилност на производ после негово отворање
 • Тест за сензитибилност и иратибилност
Микробиолошки параметри
 • Candida albicans
 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Total Aerobic Microorganisms
 • Квасци и мувли
Cosmetic Product Safety Report (CPSR)
 • Cosmetic Product Safety Report
 • Product information file (PIF)
 • Portal CPNP – Registration on the EU Portal

Целосна микробиолошка анализа

1

Микробиолошки испитувања

Овој тест вклучува анализа за присуство на одредени микроорганизми во самиот производ, како различен вид бактерии, квасци и мувли. Целта на овие тестови е да се провери дали производот содржи микроорганизми штетни по здравјето, кои можат да предизвикаат инфекција или иритација на кожа.
2

Тестови за ефикасност на презервација

Оваа анализа ја проверува ефикасноста на презервативите кои се користат во производот со цел добивање на информација колку истите превенираат раст на различни микроорганизми, и ја одржуваат стабилноста на производот.