200
Имлементирани стандардни методи
120
Постојани клиенти
8000
Годишно направени анализи

Анализи што ги нудиме

Во Генлајт ви ја нудиме најдобрата научна инфраструктура и услуги за задоволување на сите законски барања за контрола на квалитет на производствени процеси и крајни производи во прехранбената индустрија. Во Генлајт применуваме стандардизирани методи за тестирање и анализа со кои вие низ време можете да ги следите критичните точки во производство. Со нашиот докажан систем за имплементирање на практики за континуирано подобрување, ние можеме да ви помогнеме да воспоставите и одржите висок степен на контрола на квалитет на производите и услугите кои ги нудите. Дополнително, на долгорочните партнери им нудиме и консултантски услуги за оптимизација на процесите во оперативниот менаџмент, стандардизација на производството, и идентификација на критични контролни точки.

Барање за тестирање

Издаден резултат во рок од 72ч.

70%

70% од анализите се завршени во рок од 72

часа од доставување на примерокот

Меѓународно признати и прифатени резултати

Choose your product category to find relevant parameters we can test for you

Вода

Verify it's just water

Лекови

EP, USP, JP & BP compliant QC

Производство

Clean rooms & equipment

Млечни производи

Milk & milk product testing

Вино

Standardize even the most subtle notes

Ориз и житарици

Wheat, rice, soy or other grains

Козметика

Овошје и зеленчук

Месо

Meat & meat products

Кондиторија

Candy & chocolate testing

Масти и масла

Средства за чистење

Soaps, detergents & disinfectants


    Општо прашање