Поддршка за млекопреработувачката индустријаод фарма до продавница

Со современа опрема и стручен кадар, нудиме најдобра точност и прецизност на резултати. За обезбедување на квалитетен производ и долг рок на траење.

Генлајт за индустријата за преработка на млеко и млечни производи:

Контрола на квалитет | Оптимизирање на производство | Прилагодување на CIP | Тестови за адултерација| Стандардизација на производ

Контрола на квалитет и стандардизација на млекото
 • Вкупен број соматски клетки
 • Аеробни микроорганизми
 • Содржина на вода
 • pH
 • Масти
 • Протеини
 • Лактоза
Препорачани тестови
 • Воден активитет (aW)
 • Aflatoxin M1
 • Калциум
 • Витамини
 • Тестови за адултерација
Микробиологија на млеко
 • Staphylococcus aureus
 • Listeria monocytogenes
 • Квасци и мувли
 • Lactobacillus
 • Psychrotrophic microorganisms
Специфични анализи
 • Содржина на протеин од сурутка и казеин
 • Адултерација на млечни масти
 • Natamycin
 • Антибиотици
 • Сорбинска киселина
 • Бензоева киселина
 • Содржина на сол