Овошје, зеленчук и производи

со нивни препработки

Ги нудиме сите потребни анализи согласно ЕУ регулативите потребни за меѓународна препознатливост на вашиот квалитет. Со користење на нашите услуги добивате резултати во најкратко можно време, по пристапни цени. Барајте не преку формулар, маил или телефон да дознаете повеќе како Генлајт може вас да ви помогне.

Генлајт за индустријата за преработка на градинарски култури:

Стандардизација на производ | Меѓународно признат сертификат за анализа| Гаранција за извоз |

Физичко-хемиски испитувања
 • pH
 • aW
 • Влага
 • Растворени честици (густина)
 • Титрабилна киселост
 • Испарлива киселост
 • Сулфур диоксид
 • Содржина на алкохол
 • Нитрати и Нитрити
 • Есенцијални масла
 • Цврсти материи нерастворливи во вода
 • Минерални нечистотии
 • Песок
 • Сорбинска киселина
 • Бензоева киселина
 • Хлориди
 • Јаглерод диоксид
 • Сурови влакна
 • Боја
 • Содржина на шеќери
 • Витамини(C, B1, B2, B6, D, A, E)
 • Лимонска киселина
Специфични анализи
 • Патулин
 • Афлатоксин B1, B2, G1, G2
 • Содржина на метали:
  • Калај
  • Железо
  • Кадмиум
  • Олово
  • Арсен
  • Жива
  • Бакар
  • Други
 • Анализа на содржани шеќери
  • Глукоза
  • Фруктоза
  • Лактоза
  • Сахароза
 • Скроб
 • Калциум
 • Акриламид
 • Етилен оксид
 • Пестициди
 • Норовируси
 • ГМО