GenLight: Тестирање на фармацевтски производи

GenLight е акредитирана лабораторија за тестирање на фармацевтски производи, специјализирана за тестирање на цврсти лекови и хербални екстракти. Нашиот тим на експерти користи најсовремена опрема и методи за тестирање овозможувајки прецизност, точност и следливост на резултатите.

Во GenLight, ја разбираме важноста на издавање на навремени точни резултати од тестирањето. Нашиот процес на тестирање е дизајниран да овозможи ефикасност и точност при осигурување на сообразностите со регулаторните барањеа.

Акредитирани. Искусни. Клиентот на прво место. Барајте не веднаш да дознаете повеќе.
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
Опсег
 • Цврсти дозирани форми (капсули и таблети)
 • Хербални екстракти
 • Активни фармацевтски состојки и други суровини
Методи на тестирање
 • Микробиологија на производи
 • Микробиологија на контактни материјали
 • Униформност на производ
 • Тестирање на чисти соби
 • Контактни површини
 • Тестирање на стабилност
 • Тестирање на антимикробна ефикасност
 • Резидуални растворувачи
Услуги за подготовка на документација
 • Квалификација на перформанси за прочистена вода
 • Квалификација на перформанси на опрема
 • Валидација на процедури за чистење
 • Поднесување на досие
 • Преглед на научна литература
Предклинички истражувања
 • Тестови базирани на клеточни култури
 • Развој и валидација на методи
 • Испитувања со лабораториски стаорци
 • Молекуларно профилирање на внатреклеточни интеракции
 • Биохемиски тестови