Детекција и броење на спори од Сулфито-редуцирачки анаероби (clostridia)

400 

SKU: 900028 Категорија