Sale!

Енумерација на условно присутна Bacillus cereus

12,00 10,00

Хоризонтален метод за броење на условно присутна Bacillus cereus (ISO 7932)