GenLight

Laborator i akredituar ISO 17025, i regjistruar në përputhje me ISO 13485 prodhues i reagentëve dhe distributor i reagentëve, pajisjeve dhe furnizimeve.

Laborator i akredituar ISO 17025, i regjistruar në përputhje me ISO 13485 prodhues i reagentëve dhe distributor i reagentëve, pajisjeve dhe furnizimeve.

Shërbimet e testimit analitik për industrinë farmaceutike, ushqimore dhe pijeve

  • Shërbimet e testimit për kontrollin e cilësisë së parametrave biokimikë
  • Shërbimet e testimit për kontrollin mikrobiologjik të cilësisë
  • Zhvillimi i produktit në industrinë e ushqimit dhe pijeve
  • Konsulencë për optimizimin e menaxhimit të operacioneve, standardizimin e produktit dhe identifikimin e pikave kritike të kontrollit

Media e përdorur për mikrobiologji

Ne jemi një prodhues i përputhshëm me ISO 13485 i zgjidhjeve nga fundi në fund për testimin e mikrobiologjisë në ushqim, farmaceutikë dhe aplikacione kërkimore.

GenLight shpërndan prodhues të klasit botëror në Ballkanin Perëndimor

Zgjidhje nga fundi në fund për futjen e kontrolleve të procesit dhe çdo metode analitike, duke mbuluar pajisjet, reagentët dhe materialet harxhuese.

Eksploroni portofolin tonë